กรมชลฯ ประสาน อบต.ท่าไม้แก้ปัญหาสถานีสูบน้ำบ้านวังชะโอน

กรมชลฯ ประสาน อบต.ท่าไม้แก้ปัญหาสถานีสูบน้ำบ้านวังชะโอน

กรมชลฯ ยันไม่ได้นิ่งนอนใจ ประสาน อบต.ท่าไม้ แก้ปัญหาสถานีสูบน้ำบ้านวังชะโอนให้กลับมาใช้งานได้เหมือนเดิม

นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน กล่าวถึงการเผยแพร่ข้อความบนสื่อโซเซียลมีเดียโครงการชลประทานกำแพงเพชรก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านวังชะโอน หมู่ที่ 12 บ้านไร่พัฒนา อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง มีการทดลองสูบน้ำและแรกเริ่มมีการเก็บเงินจากชาวบ้านรายละ 1,000 บาท ว่า จากการตรวจสอบพบว่าโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านวังชะโอน ก่อสร้างเสร็จปี 2556 กรมชลประทานได้ถ่ายโอนภารกิจให้องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้ อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557

สำหรับภารกิจที่ถ่ายโอน ประกอบด้วย งานบริหารจัดการน้ำ งานเก็บเงินค่ากระแสไฟฟ้า รวมถึงภารกิจการเก็บเงินค่ากระแสไฟฟ้าจากเกษตรกรในส่วนที่เกษตรกรต้องรับภาระและเบิกเงินค่ากระแสไฟฟ้าที่รัฐอุดหนุนให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับชำระเงินและเบิกจ่ายค่ากระแสไฟฟ้าเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ก่อนที่จะถ่ายโอนภารกิจให้กับ อบต.ท่าไม้รับไปดูแลและบำรุงรักษาต่อนั้น ทางโครงการชลประทานกำแพงเพชรได้ทำการทดสอบการทำงานของสถานีสูบน้ำและระบบการส่งน้ำในพื้นที่ของราษฎร เพื่อให้ราษฎรมีความมั่นใจประสิทธิภาพการทำงานของสถานีสูบน้ำแห่งนี้

รองอธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านวังชะโอน ไม่ได้มีการจ่ายค่าชดเชยและเวนคืนที่ดินจากกรมชลประทาน แต่อาศัยการมีส่วนร่วมของราษฎรในการให้ใช้พื้นที่ อย่างไรก็ตาม กรมชลประทานไม่ได้นิ่งนอนใจในปัญหาที่เกิดขึ้นได้ให้โครงการชลประทานกำแพงเพชรประสานไปยังนายอำเภอพรานกระต่ายและ อบต.ท่าไม้ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาการใช้สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าแห่งนี้ให้กลับมาใช้งานและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อราษฎรในพื้นที่ต่อไป.-สำนักข่าวไทย