ประตูเมืองสู่ภูเก็ต

ประตูเมืองสู่ภูเก็ต

แหล่งท่องเที่ยวที่สร้างขึ้นเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมายุ 80 พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดดเด่นด้วยประติมากรรมคล้ายเสาสูงทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าเรียงกันเป็นแนวยาวถึง 29 ต้น ซึ่งจารึกเรื่องราวประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมของภูเก็ตเอาไว้ และบริเวณด้านหน้าอาคารยังมีประติมากรรม เต่าทะเลกับไข่เต่าขนาดใหญ่ ผลงานของศาสตราจารย์ธนะ เลาหทัยกุล ศิลปินชื่อดัง

ผู้ได้รับแรงบันดาลใจ จากหาดไม้ขาว จังหวัดภูเก็ต อันเป็นสถานที่วางไข่ของเต่ามะเฟือง มาสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้ ประตูเมืองสู่ภูเก็ตจึงเป็นเหมือนห้องรับแขกต้อนรับนักท่องเที่ยว เรียกน้ำย่อยในการเรียนรู้เมืองภูเก็ต ก่อนเดินทางเข้าไปสัมผัสของจริง โดยมีศูนย์ให้บริการด้านการท่องเที่ยว โรงภาพยนตร์ขนาดเล็ก สำหรับชมวิดีทัศน์เกี่ยวกับเมืองภูเก็ต ห้องสมุด ร้านกาแฟ ร้านขายของที่ระลึก ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ ห้องประชุมสัมมนา
ที่ตั้ง : ตั้งอยู่บนพื้นที่ราชพัสดุ 25 ไร่ บริเวณท่าฉัตรไชย ตำบลไม้ขาว ใกล้กับสะพานท้าวเทพกระษัตรี-ท้าวศรีสุนทร บริเวณทางแยกเข้า-ออกจังหวัดภูเก็ต-พังงา. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand