ผักปลอดสารบ้าน ‘แม่อาว’ แหล่งผลิตอาหารปลอดภัยสู่ครัวเรือน

ผักปลอดสารบ้าน ‘แม่อาว’ แหล่งผลิตอาหารปลอดภัยสู่ครัวเรือน

จากการสำรวจข้อมูลด้านสาธารณสุข จ.เชียงใหม่ พบว่าโรคภัยต่างๆ กำลังคุกคามชาวบ้านแม่อาว ต.ยางคราม อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ ไม่ว่าจะเป็นความดัน เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง หรือมะเร็ง ทำให้แกนนำชาวบ้านบางคนเริ่มตื่นตัว และเล็งเห็นว่าพืชผักที่ชาวบ้านนำมารับประทานไม่มีความปลอดภัย

เพราะส่วนใหญ่ซื้อจากตลาด ทำให้มีสารเคมีปนเปื้อนสูง รวมทั้งการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคหันมารับประทานพืชผักที่ปลูกเองแทน ทีมงาน “ท่องโลกเกษตร” เสาร์นี้ลงพื้นที่บ้านแม่อาว ต.ยางคราม อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ เพื่อไปดูวิถีเกษตรชุมชนของคนแม่อาวที่ได้ปรับเปลี่ยนวิธีการทำการเกษตรจากการใช้สารเคมีมาสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ 100% หลังพบ ว่าสุขภาพของผู้คนเริ่มย่ำแย่ เป็นผลอานิสงส์มาจากการ บริโภคพืชผักที่ปนเปื้อนสารเคมีและการใช้สารเคมีจำพวกยาปราบวัชพืช ยาฆ่าแมลงที่ไม่ถูกวิธีทำให้สารเหล่านี้เข้าสู่ร่างกาย. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth