ร.10โปรดเกล้าฯองคมนตรี ยก”นพปฎลเศวตฉัตร”

ร.10โปรดเกล้าฯองคมนตรี ยก”นพปฎลเศวตฉัตร”

ร.10โปรดเกล้าฯองคมนตรี ยก”นพปฎลเศวตฉัตร” สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ยกนพปฏลเศวตฉัตรยอด พระเมรุมาศจำลอง ณ พระลานพระราชวังดุสิต

เมื่อวันที่ 3 ต.ค. เวลา 17.59 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์  องคมนตรี  เป็นผู้แทนพระองค์ ไปยกนพปฏลเศวตฉัตรยอด พระเมรุมาศ (จำลอง) ณ พระลานพระราชวังดุสิต 

เมื่อ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ผู้แทนพระองค์  ถึงยังบริเวณหน้าพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วางพวงมาลัยจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ กราบ จากนั้นเดินทางโดยรถยนต์ประเทียบไปยังพลับพลาพิธี  ถวายความเคารพพระราชอาส์น  แล้วสุหร่าย เจิม นพปฎลเศวตฉัตรพระเมรุมาศ (จำลอง)  โหรหลวงลั่นฆ้องชัย ชาวพนักงานประโคมสังข์ แตร ภูษามาลาแกว่งบัณเฑาะว์  และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ นายฉัตรชัย ปิ่นเงิน หัวหน้าโหรพราหมณ์ อ่านบูชาฤกษ์ที่ศาลเทวดา  เจ้าพนักงานพระราชพิธีมอบสายสูตรให้ผู้แทนพระองค์ ยกนพปฏลเศวตฉัตร พระเมรุมาศ (จำลอง) เมื่อนพปฎลเศวตฉัตรขึ้นสู่ยอดพระเมรุมาศ (จำลอง) แล้ว ผู้แทนพระองค์คืนสายสูตรให้เจ้าพนักงานรับไปผูกไว้ที่เสาบัว  ผู้แทนพระองค์เข้าพลับพลาพิธี ถวายความเคารพพระราชอาสน์ เสร็จพิธี แล้วเดินทางกลับ

สำหรับพระเมรุมาศ (จำลอง) นี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชานุญาตให้รัฐบาลจัดสร้างขึ้นโดยทรงให้ออกแบบอย่างงดงามและสมพระเกียรติเช่นเดียวกับพระเมรุมาศองค์จริง ด้วยทรงพระราชอนุสรณ์คำนึงถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงห่วงใยประชาชนชาวไทย และทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนชาวไทยมาตลอดพระชนม์ชีพ เป็นหลังคาบุษบก 7 ชั้น มีความสูงพื้นล่างถึงปลายยอดเม็ดน้ำค้าง สูง 22 ม. ฐานกว้าง 16 ม. บเป็นพระเมรุมาศจำลององค์เดียวทำจากไม้สักทองทั้งหลัง โดยขั้นตอนลงสีจิตรกรรม จะใช้สีแสดงความอาลัย ขาว เทา ดำ เป็นหลัก และสีเหลืองทอง ซึ่งเป็นสีแห่งวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ส่วนพื้นหลังเป็นสีน้ำเงิน ประดับลายดอกไม้ร่วงขลิบทอง และสองฝั่งของพระเมรุมาศจำลอง ประดับพระสูทสีขาว (ผ้าม่าน) บริเวณกึ่งกลางประดับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชองค์เดียวกับหน้าพระบรมโกศขนาดสูง 3.30 ม. กว้าง 2.50 ม.  เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมแสดงความอาลัย และถวายดอกไม้จันทน์

ในการนี้  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เชิญไฟพระราชทานไปสำหรับไปใช้จุดที่พระเมรุมาศจำลอง และวัดในพื้นที่ต่าง ๆ ร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพอย่างทั่วถึง ด้วยทรงรับรู้และเข้าพระราชหฤทัยถึงพลังความรัก ความศรัทธาเทิดทูน ความจงรักภักดี และความอาลัยรักของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าที่มีต่อพระองค์เช่นกัน

ขอบคุณข้อมูล จาก เดลินิวส์